Regulamin

1.Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Portal pomyslnamieszkanie.pl na rzecz jego użytkowników, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów – artykułów, zapowiedzi, ogłoszeń, firm i instytucji, a także komentowania artykułów oraz zamieszczania zdjęć na stronach Portalu.

2.Dostęp do Portalu Pomysł na mieszkanie posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w Portalu internetowym Pomysł na mieszkanie mogą używać na stronach Portalu zarezerwowanych dla nich loginów. Redakacja portalu może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów oraz zdjęć na stronach Portalu od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu Pomysł na mieszkanie.

3.Użytkownik Portalu publikuje swoje teksty i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Pomysłu na mieszkanie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach Portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mógą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

4.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

5.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Pomysł na mieszkanie komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Pomysł na mieszkanie komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).

7.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Pomysł na mieszkanie komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

8.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Pomysł na mieszkanie przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.

9.Redakcja Pomysłu na mieszkanie zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu Pomysł na mieszkanie w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Portalu Pomysł na ogród przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez redakcję portalu zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Portalu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

Publikując dowolne informacje ( teksty , zdjęcia, rysunki i inne) na portalu pomysl na mieszkanie , użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych informacji przez redakcje portalu, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących z Pomysłem na mieszkanie.

10.Redakcja portalu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu Pomysłu na mieszkanie innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11.Redakcja Pomysłu na mieszkanie dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

12.Redakcja Pomysłu na mieszkanie zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu oraz możliwości usuwania artykułów i zdjęć na Portalu bez podawania przyczyn takiego działania.

13.Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja Pomysłu na mieszkanie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.